Zakelijk gezien

Verwijzers

Karin Wagteveld heeft onder de bedrijfsnaam “De Schakel- educatief” een contract met Sociaal Domein Fryslân en met meerdere Friese gemeenten voor de WMO.
Speciaal mensen met Autisme kunnen een beroep doen op mijn hulp. Voor:

  • Specialistische begeleiding en ondersteuning
  • Kort verblijf voor jeugd zonder behandeling 

Ook wanneer naast mijn hulp behandeling en diagnostiek gewenst is kunt je op mij rekenen. Ik heb daarvoor een goede en prettige samenwerking met Lentis/ATN, Accare en Kinnik die dit in opdracht van mij kunnen uitvoeren.
Voor het krijgen van hulp is er een verwijzing van de huisarts, kinderarts, jeugdarts, gecertificeerde instelling of gebieds- of wijkteam nodig. Artsen kunnen naar mij verwijzen middels een schriftelijke verwijzing. Ik sta niet in het ‘Zorgdomein’.

 

Wil je mijn hulp?

Iedereen met Autisme, of zonder Autisme, met een hulpvraag kan zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek.

Stuur daarvoor een mail naar contact@karinwagteveld.nl  of vul het contactformulier in. Na ontvangst van je bericht zal ik binnen drie dagen contact met je opnemen om een datum te plannen.

Zorg in Natura

De hulp wordt vergoed via Zorg in Natura (ZIN).

 

PGB ondersteuning

Daarnaast is het ook mogelijk om via een PGB ondersteuning te krijgen.