Onderwijsondersteuning

Hulp bij passend onderwijs

Wanneer de problemen voornamelijk bestaan bij het schoolgaan help ik graag te zorgen dat je meer succes ervaart. Bij autisme is het vaak goed mogelijk om schooluitval te voorkomen door de problemen vroeg vast te stellen en aan te pakken.

We hebben bijvoorbeeld gesprekken over je ervaringen en wat je wilt veranderen of leren. Ik help om de situatie op school eventueel aan te passen. Halverwege en aan het einde van het traject evalueren wij de doelen in het begeleidingsplan. Tijdens het begeleidingstraject heb je inzage in jouw dossier.

 

Wat ik doe is bijvoorbeeld:

  • Samen met de ouders en leerkracht van basis- en middelbare scholen in Friesland kijken naar wat jij nodig hebt;
  • Advies bij voldoende ondersteuning bij het huiswerk maken, het plannen en organiseren van je taken of het ondersteunen bij problemen in de klas;
  • Ik help ook bij het ‘leren- leren’, het ontwikkelen en het veranderen;
  • Met mijn onderwijservaring kan ik helpen bij het maken van de keuze voor een school die voor jou het beste past;
  • Helpen bij het voorbereiden van de overgang naar een school voor Voortgezet- of beroepsonderwijs.

 

Hoe doe ik dat:

Ik bied de hulp zelfstandig. Vaak is dit in je voordeel omdat er dan niet te veel mensen betrokken zijn. Als je meer of andere hulp nodig hebt schakel ik andere hulpverleners in en doe zelf een stapje terug. Zo krijg je de hulp die je echt verder helpt. Ik bied door middel van een kortdurend traject al op veel plekken in Friesland hulp en ondersteuning in school. Zo geef ik voldoende adviezen om mee verder te kunnen. Voor kinderen in groep 8 geef ik training ‘van Basis naar Brugklas’. Ik maak gebruik van de methode “Begeleid leren” als je studeert.

Ik bied ondersteuning op maat. Samen met school maken we wat nodig is passend voor je. Het resultaat is dat jij beter functioneert als leerling/student.

Wat doe ik niet: Ik help niet bij de onderwijsinhoudelijke zaken. Dat doet de school.

 

Wil je mijn hulp?

Stuur dan een mail naar contact@karinwagteveld.nl of vul het formulier op de contactpagina in. Dan kan ik je zo snel mogelijk helpen.

Het kennismakingsgesprek

De ondersteuning begint altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ik kom daarvoor bij je thuis.

 

Intakegesprek

Wanneer je besluit gebruik te willen maken van mijn ondersteuning dan maken we een afspraak voor jouw intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden in overleg doelen bij je hulpvraag opgesteld. We stemmen af hoe de ondersteuning ingezet gaat worden. Dit intakegesprek is vaak direct de start van het ondersteuningstraject, zonder dat er extra wachttijd tussen zit. Soms moet ik eerst nog op zoek naar meer informatie. Daarna maak ik een begeleidingsplan met daarin de concrete doelen en de manier waarop wij hieraan gaan werken. Dit plan wordt met je besproken.

 

Waar?

Ik kom dan bij jou thuis of in school of op een andere rustige locatie om de ondersteuning en de hulp te bieden.