Advies of klacht

Vertrouwenspersoon

Advies of klacht

Vertrouwens persoon

Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot) ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ- vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Karin Wagteveld.

Maakt je gebruik van voorzieningen vanuit de WMO of de Participatiewet? En heb je vragen of problemen met betrekking tot de zorg, uw gemeente of uw Gebiedsteam? Dan kun je een onafhankelijk vertrouwenspersoon inschakelen. Bij Zorgbelang Fryslân werken vertrouwenspersonen die je kunt benaderen voor informatie en ondersteuning in jouw contact met je gemeente.