Over mij

Wie is Karin?

“Ik ben oprecht nieuwsgierig naar de belevingswereld/gedachten wereld van de ander. Respect, begrip en humor vind ik belangrijk. Ik kijk naar de mogelijkheden in de persoon met autisme en niet alleen naar de beperking.” Mijn kracht ligt in mijn ervaring met jongeren en ouders en andere personen met beperkingen door ASS en mogelijkheden. Ik kan hen motiveren, onderwijzen en ondersteunen. Ik heb een luisterend oor en een helikopterview.

Als coach maak ik gebruik van specifieke pedagogische werkwijzen gericht op jouw autisme. Mijn houding als coach in deze is van onvoorwaardelijke acceptatie voor jouw denken en doen.

Mijn gedachte hierbij is dat niet zo zeer de situatie of gebeurtenis de mensen een slecht gevoel geeft, maar de gedachten over deze situatie of gebeurtenis. Ik analyseer in het gesprek met jou of je gedachten al dan niet irrationeel zijn. Als je gedachten irrationeel zijn is het van belang dat deze gedachten met mijn hulp worden vervangen door helpende gedachten. Bij kinderen gebruik ik deze methode ook.

Ik ken de specifieke zorg voor de persoon met een Autisme Spectrum Stoornis door mijn meer dan 40 jarige ervaring.

Ik heb mezelf in de loop van mijn carrière als leerkracht in het speciaal onderwijs en als pedagoog meerdere methoden eigen gemaakt. Zo kan ik meestal de meest passende methode inzetten. Educatieve interventies; TEACCH; Ik Puber; Methodische ouderbegeleiding; Geef me de Vijf; Space programma; Applied Behavior Analysis (ABA) zijn onder andere door mij gebruikte methoden.

Voor de Psycho- educatie en om uit te leggen aan anderen hoe het brein met autisme werkt gebruik ik als trainer het materiaal ‘Brain Blocks’ of ‘Ik ben speciaal’ of ‘Geef me de Vijf’

 

Missie

Als Master Pedagoog in de integrale jeugdzorg werk ik samen aan de ontwikkeling van mensen met “special needs”. Ik ben één schakel in de cirkel betrokkenen rond jou.

Ik ben actief als begeleider, pedagoog, adviseur en voorlichter ten behoeve van mensen met ASS. Speciaal leerlingen met ASS-problematiek die het school gaan als moeilijk ervaren kunnen rekenen op mijn hulp. Samen met school en ouders zorg ik er preventief voor dat het kind naar school kan blijven gaan. Zo draag ik bij aan een positief ontwikkelingsproces.

Op een professionele en respectvolle manier werk ik aan de groei van mensen die ondersteuning nodig hebben. Hierbij help ik door effectief en methodisch te werken.

Mijn vakkennis houd ik jaarlijks bij door het volgen van cursussen, congresbezoek en het lezen van wetenschappelijke vakliteratuur. In 2020 heb ik het vakbekwaamheidsbewijs voor Jeugd en gezinsprofessional gehaald en in 2021 heb ik onder andere een cursus ‘Angst bij kinderen en jongvolwassenen’ gedaan. Onlangs bezocht ik het congres over neurodiversiteit.

 

Visie en uitgangspunten

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis. Het gezin, de buurt, de school en de vriendengroep spelen ook een belangrijke rol.
Deze omgevingsfactoren hebben invloed op het ervaren probleem. Er is altijd een wisselwerking tussen aanleg van het kind en zijn omgeving. Goede steun, passend onderwijs en opvoeding kunnen ervoor zorgen dat er met autisme beter is te leven.
Het meest essentiële voor een optimale ontwikkeling is de relatie: de jongere moet zich gehoord, gezien, gekend en erkend voelen. Voor de ouders van een kind dat extra zorg nodig heeft ben ik de ondersteuner en hulpverlener die zij zelf vragen of nodig hebben. Er kan preventief hulp op maat geboden worden voor deze gezinnen zodat dure behandeling voorkomen wordt.
Deze visie op opvoeden is de basis voor het handelen van de hulpverlening. Resultaat-, oplossings- en klantgerichtheid, samenwerken en verbinden en openheid en respect staan hierbij centraal.

 

Ben je na alle informatie toe aan stap 2?

Wil je weten of je hulp kunt krijgen of wil je een professioneel advies? Neem dan telefonisch contact op: 085 – 87782 81 of stuur een mail naar contact@karinwagteveld.nl