Logeer-
weekenden

Logeerweekenden in Friesland

Voor kinderen en jongeren met Autisme, ADHD en/of hoog sensitiviteit organiseren wij unieke logeerweekenden.
Een weekend staat in het teken van ontspanning maar er wordt ook op een leuke manier gewerkt aan sociale contacten met leeftijdgenoten. De begeleiding biedt allerlei activiteiten vanuit een overzichtelijke rustige omgeving. Er wordt gewerkt met een duidelijk dagprogramma. De kinderen/jeugd kunnen zo hobby’s en interesses ontwikkelen en zich (creatief) leren uiten. Er is altijd voldoende professionele vaste begeleiding aanwezig tijdens de weekenden. Zij zijn dan de vertrouwensbasis voor de kinderen. Op deze manier komt een kind tot ander gedrag en durft met de steun van de vaste begeleiders een nieuwe activiteit aan te gaan. Een jongere kan bijvoorbeeld rustig kennismaken met het paardrijden of een attractie op een pretpark of met boogschieten.     Ontwikkeling is een positieve stap richting de toekomst!

Waar?

Onze weekenden vinden plaats in nette gehuurde vakantiewoningen in een aantal plaatsen in Friesland. Vervoer naar en van  de locatie gebeurd in overleg met de leiding.
We streven er naar een passende groepssamenstelling te hanteren. Criteria hiervoor zijn de leeftijd, het niveau, het gedrag en de persoonlijke interesses van uw kind/jongere. Onze huidige groep bestaat uit een mix van kinderen met een normaal tot hoog intelligentieniveau. De kinderen zijn gediagnosticeerd met ASS en/of ADHD. De leeftijd varieert op dit moment tussen de 12 en 17 jaar.

Wanneer komt u in aanmerking?

Om voor de logeerweekenden in aanmerking te komen heeft u een beschikking voor Kortdurend Verblijf nodig van de afdeling jeugdzorg van uw gemeente. Daarbij wordt er in groepsverband begeleiding geboden. (Hierbij wordt niet aan individuele doelen gewerkt.) Voor individuele begeleiding heeft een daarvoor geschikte indicatie nodig. Er is momenteel nog ruimte in de groep.

Meer weten?

Mocht u nog belangstelling hebben of wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek, dan kunt u ons bellen op nummer 06-55695106 of 085- 8778281.

Of maak gebruik het contactformulier hieronder.