Mijn kind kan ‘plotseling ontploffen’

Pedagogische ondersteuning bij een specifieke opvoeding. Een kind met autisme kan ‘plotseling ontploffen’ of zoals een moeder me zei: “Hij heeft twee gezichten. Zo is hij blij, zo kan hij boos zijn”

Wanneer het kind op jonge leeftijd je niet aankijkt, zomaar door het lint gaat of de groep uitloopt, kijkt Karin met u mee. Samen kunnen we bezig gaan met de specifieke opvoeding. We helpen het kind en daarmee ook het gezin. Opvoedondersteuning stimuleert ouders om te leren zelf problemen op lossen en te leren omgaan met nieuwe opvoedsituaties.

De ondersteuning werkt vanuit 5 pedagogische principes.

  1. Een veilige stimulerende omgeving bieden.
  2. Kinderen laten leren door een positieve ondersteuning.
  3. Aansprekende discipline hanteren.
  4. Realistische verwachtingen hebben van een kind.
  5. Als ouder ook goed voor jezelf zorgen.

Kinderen met autisme willen opgroeien in een begripvolle omgeving.

in verreweg de meeste gezinnen met een autistisch kind verloopt het dagelijks leven thuis min of meer problematisch. Vanzelfsprekende opvoedingsstrategieën falen. Door het geven van orthopedagogische adviezen op de ouderlijke werkvloer help ik bij de complexe specifieke opvoeding die speciale kinderen en jongeren verlangen. Door hun problematische ontwikkeling is het belangrijk dat ouders/opvoeders als onderdeel van de behandeling worden ondersteund bij de opvoedingssituatie.

U krijgt de handvatten aangereikt om met de veelvoorkomende gedragsproblematiek om te gaan.