Kinderen met autisme hebben het moeilijk

Een andere volgorde

Bij kinderen met autisme ontwikkeld een deel van de hersenen vertraagd. Daardoor ontdekken ze de dingen in een andere volgorde. Eerst verstandelijk, op voorwerpen gericht en daarna pas, soms met grote vertraging, sociaal, dus op mensen en gevoelens gericht. In de praktijk zien we dan sociaal- emotioneel gedrag dat niet in overeenstemming is met de kalenderleeftijd.

De ontwikkeling van het spel verloopt bijvoorbeeld ook anders. Het is soms niet duidelijk of het kind zich verveeld in het spel met andere kinderen doordat hij een andere interesse heeft of dat de oorzaak van het niet spelen ligt in het niet goed begrijpen waar de andere kinderen mee bezig zijn. Het is dan belangrijk dat de opvoeder helpt om het kind met anderen te laten spelen. Om zich te ontwikkelen zullen wij samen met hen moeten spelen en hen meer volgen en minder leiden bij hun spel. Daarvoor kan het vaak nodig zijn tegen de weerstand van het kind in te gaan, en niet te snel te denken dat het kind niet wil, wanneer het tegenstribbelt of weigert. Meestal vindt hij het later erg leuk.

Ik noem in dit kader bijvoorbeeld klassiek autisme, PDD (-nos), Syndroom van Asperger. Maar moeite hebben met taken uitvoeren, relaties aangaan en onderhouden en sociaal begrip kan ook voorkomen bij de aandachtstekortstoornissen als AD(H)D/ADD. Het is mogelijk dat er een combinatie van meerdere beperkingen worden gediagnosticeerd. Soms is er (nog) geen diagnose.

Kinderen met autisme willen, op hun eigen manier en tijd, ook plezier maken met leeftijdgenoten.

Spelen kun je leren! Mail voor hulp naar contact@karinwagteveld.nl